- GROENPLAN, OMGEVINGSVERGUNNING EN PUBLIEKE RUIMTE -

De huidige stedenbouwkundige voorschriften (bijvoorbeeld woonparkgebied) vragen vanaf de eerste ontwerplijn de nodige aandacht. Dit is sterk van toepassing op gebouwen en tegenwoordig ook op de groene ruimte. Hierbij ga ik graag samen met u en de gemeente in dialoog om een onderbouwd (groen)plan op te maken in overeenstemming met deze wetgeving. Vanuit mijn jarenlange expertise als projectleider bij het studiebureau Antea Group heb ik ook veel ervaring met de inrichting van (semi) publieke ruimte en de opmaak van vergunningsdossiers.