- WERKWIJZE -

Kennismaking

Graag kom ik kennismaken om naar uw tuinwensen te luisteren en om een gesprek aan te gaan over onder andere de stijl, het budget, het onderhoud en de timing. Mijn offerte op maat geeft een duidelijke inschatting van de ontwerpkosten en wat hiervoor wordt aangeboden.

 

Ontwerp in 2D en 3D

Op basis van de architectuurplannen, eigen opmeting en/of topografische opmetingen wordt een ontwerp ingetekend volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften. De plannen worden opgemaakt op schaal in autocad 2D met de nodige maatvoeringen, beschrijving van oppervlaktes, plantenindicatie en materialen. Ter verduidelijking kunnen er grafische 3D beelden worden opgemaakt.

 

Omgevingsvergunning

De stedenbouwkundige voorschriften vragen vanaf de eerste ontwerplijn de nodige aandacht. Hierbij begeleid ik u graag om een plan op te maken in overeenstemming met deze wetgeving. Indien gewenst kan er bijstand verleend worden bij de indiening in het omgevingsloket en bij de opmaak van de nodige addenda.

 

Beplantingsplan en inventaris

Op basis van het goedgekeurde ontwerp wordt het beplantingsplan verder gedetailleerd met exacte soorten, plantmaat en aantal. Van de werkzaamheden wordt vervolgens een beschrijvende inventaris gemaakt. Indien noodzakelijk wordt er nog een extra gedetailleerd matenplan opgemaakt.

 

Realisatie en onderhoud

U kan beroep doen op mijn vaste tuinaannemers, er kan vrijblijvend prijs gevraagd worden bij verschillende (tuin)aannemers of u gaat volledig zelf aan de slag. Aan u de keuze!